MTR


(Vastus fairsearcher.com päringule ,vajaduse kohta registreerida laatadel osalemist majandustegevuse registris-kiri on arhiveeritud)

Avalikul üritusel kauplemiseks ei pea ettevõtjad end registreerima Majandustegevuse registris.  Kaubandustegevuse seaduse vastav § 13 kaotas kehtivuse  1. juulil 2014.
 
Vastavalt Alkoholiseaduse § 23 lg 1´ ei nõuta avalikul üritusel alkoholiga kauplemiseks majandustegevusteate esitamist Majandustegevuse registris.  
 
 
Anne Klein
peaspetsialist
Majandustegevuse register
Siseturu toimimise talitus

Fairsearcher.com
lehel on seisuga
30.11.2017
aktiivsed

68

Eestis toimuvat
üritust.


 
KASULIKUD
LINGID